System wskazywania numerów zatrzymujących się wagonów na peronie

Baza dawców technologii

3 lutego 2021

90, the multi-spid drive system by muscle power of small-size vehicles, wyświetlacze, dystrybucja informacji

Opis technologii

Zatrzymujące się przy peronach pociągi posiadają różne numery wagonów. Pasażerowie często po zatrzymaniu się pociągu szukają właściwego numeru wagonu co spowalnia odjazd pociągu. Wskazanie pasażerom miejsca na peronie gdzie zatrzyma się wagon o określonym numerze przed przyjazdem pociągu przyspieszy wsiadanie pasażerów. Numer wagonu zatrzymującego się w danym miejscu peronu może być wyświetlony na krawędzi peronu za pomocą rzutnika lub wyświetlacza wbudowanego w płytę peronu. Dane wprowadzane do systemu – rozmieszczeniu poszczególnych wagonów w zatrzymujących się pociągach przekazywane będą za pomocą sygnału wi-fi.


Zalety i korzyści z korzystania

Korzyści: zwiększenie komfortu korzystania z transportu kolejowego przez pasażerów, skrócenie czasu odjazdu pociągu poprzez sprawniejsze zajmowanie miejsc przez pasażerów, zwiększenie innowacyjności dworców kolejowych.


Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie w przemyśle transportowym, budownictwie jako nawigacja dla pasażera na krawędzi peronu za pomocą rzutnika lub wyświetlacza wbudowanego w płytę peronu określającego: numer zatrzymującego się wagonu przy krawędzi peronowej. Funkcja systemu może zostać rozszerzona o wyświetlanie numeru pociągu, informacji o stanu zajętości toalet, odjazdach/ przyjazdach pociągów na określony peron.

logotype
Informacje
Dawca technologii

Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik

Formy ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

Forma komercjalizacji

Licencja, Sprzedaż praw własności, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dane teleadresowe

Szwoleżerów 2
35-216 Rzeszów, Polska
tel.: 504-569-559
mechatron1@wp.pl

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

Transmultipleksacja alternatywną metodą równoczesnego przesyłania zintegrowanych informacji

Baza dawców technologii

Więcej
Urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych

Baza dawców technologii

Więcej