Polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych jest Quixi Media Sp. z o.o. ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz, tel.: 52 551 37 66, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS 0000306562, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 967-12-88-470, REGON 340456780.
 • Administrator danych osobowych nie powołał Inspektora Danych Osobowych
 • Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się
  • korespondencyjnie: Quixi Media Sp. z o.o. ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
  • e-mailowo: redakcja@quixi.pl
  • telefonicznie: 52 551 37 66
 • Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • prawidłowego wyświetlania stron i działania serwisu,
  • wykrywania nadużyć w usługach,
  • pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.
 • Reklamy wyświetlane na stronach serwisu nie są dopasowywane do preferencji użytkownika i nie są gromadzone dane umożliwiające personalizowanie reklam.
 • Administrator zbiera dane wyłącznie w wymienionych powyżej i zgodnych z prawem celach:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli uzasadnionego interesu administratora tj. w celu prowadzenie statystyk oraz monitorowanie ruchu na stronach serwisu, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnianiem ich bezpieczeństwa,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – czyli w związku z niezbędnością w celu zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest użytkownik. • Administrator nie przetwarza poszczególnych kategorii danych.
 • Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do zgromadzonych o nim danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.