Sposób wytwarzania elementów konstrukcyjnych ze spienionych metali

Baza dawców technologii

3 lutego 2021

piany kompozytowe, kompozyty metalowo-ceramiczne, transport, przemysł morski, pożarnictwo, armatorzy, stocznie, kolej

Opis technologii

Urządzenie do spieniania kompozytów metalowych umożliwia spienianie ciekłego kompozytu (metalowo-ceramicznego) w sposób ciągły, na co składa się:

  • przetwarzanie wsadu ciekłego kompozytu, zapewnienie stałego poziomu ciekłego kompozytu w komorze spieniania wraz z automatyczną regulacją poziomu,

  • kontrola parametrów, np. temperatury wsadu kompozytowego wraz z możliwością ich regulacji,

  • wytwarzanie piany przez wdmuchiwanie gazu do ciekłego kompozytu,

  • wirnik wdmuchujący gaz o osi poziomej,

  • wytwarzanie piany w sposób ciągły,

  • możliwość regulacji i kontroli parametrów wdmuchiwanego gazu,

  • zapewnienie ciągłego odbioru piany wraz z jej porcjowaniem oraz schładzaniem.


Zalety i korzyści z korzystania

Aspekt innowacyjny wynalazku:

  • stosowanie kompozytów metalowo-ceramicznych o szerokich zakresach skomponowanego składu,

  • wytwarzanie pian o szczególnych właściwościach: małej gęstości, zdolności pochłaniania energii przy uderzeniach, pochłaniania fali dźwiękowej, tłumienia drgań mechanicznych, małej przewodności cieplnej, tłumieniu fal elektromagnetycznych, odporności pożarowej według wymagań IMO,

  • stosowanie taniej i prostej metody odlewniczej pozwalającej osiągnąć zadowalającą „sztywność” i podwyższoną wytrzymałośćpian kompozytowych w stosunku do pian z monolitycznego tworzywa.


Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa - piana może być wykorzystywana jako wypełniacz wszelkiego rodzaju komór, grodzi oraz innych tego typu elementów większych konstrukcji.

Budownictwo - piana może być wykorzystywana jako wypełniacz wszelkiego rodzaju komór, grodzi oraz innych tego typu elementów większych konstrukcji, w tym jednostek pływających, pociągów, obiektów latających.

Chemia - urządzenie wytwarza piany o szczególnych właściwościach: małej gęstości, zdolności pochłaniania energii przy uderzeniach, pochłaniania fali dźwiękowej, tłumienia drgań mechanicznych, małej przewodności cieplnej, tłumieniu fal elektromagnetycznych, odporności pożarowej według wymagań IMO. Rozwojem tego materiału może być zainteresowana branża chemiczna.

Inne - technologia daje potencjalnie szerokie zastosowanie w wielu branżach, które wymagają wykorzystania specjalistycznego kompozytu. 

logotype
Informacje
Dawca technologii

Akademia Morska w Szczecinie

Formy ochrony

Zgłoszenie patentowe

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

Forma komercjalizacji

Licencja

Dane teleadresowe

Teofila Starzyńskiego 9
71-899 Szczecin, Polska
tel.: 791 810 509
info@innoam.pl

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

SecureVisio - technologia automatyzacji procesu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa

Baza dawców technologii

Więcej
Technologia zwiększenia efektywności energetycznej kabin lakierniczych

Baza dawców technologii

Więcej