Regulamin

  • Serwis EURAILWAYS jest branżową platformą łączącą środowiska nauki, biznesu, mediów oraz instytucji publicznych.
  • Treści zamieszczone w serwisie są bezpłatnie dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, mogą być kopiowane i rozpowszechniane w dowolnym medium i formacie. Teksty, infografiki, zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe mogą być zmieniane, miksowane, wykorzystywane we fragmentach do dowolnego celu, także komercyjnego. Warunkiem powyższego jest wskazanie źródła (EURAILWAYS) oraz autorstwa, o ile zostało ono wyraźnie, przy danym tekście lub multimediach, oznaczone.
  • Osoby i podmioty publikujące w serwisie utwory (teksty, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe) oświadczają, że posiadają do nich niezbędne prawa autorskie lub stosowne zezwolenie do swobodnego dysponowania nimi lub uzyskały zgodę na ich publikację w serwisie i oświadczają, że udzielają do owych utworów licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0. Jednocześnie osoby i podmioty publikujące w serwisie utwory zobowiązują się do pokrycia ewentualnych uzasadnionych roszczeń, zgłoszonych przez osoby lub instytucje trzecie, z tytułu naruszenia ich praw.
  • Treści zamieszczane w serwisie pochodzą od przedsiębiorstw, mediów, instytucji publicznych, uczelni wyższych, jednostek badawczych, organizacji gospodarczych, branżowych ekspertów. Redakcja serwisu nie bierze odpowiedzialności prawnej za ich rzetelność, kompletność czy prawa autorskie, jednak uznaje je za cenne źródło wiedzy o branży kolejowej w Polsce i na świecie.
  • Teksty i materiały multimedialne opublikowane w serwisie wyrażają oryginalną myśl autorów, bez ingerencji redakcji. Jednocześnie redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, korekty pod względem poprawności językowej oraz uzupełnień, jeżeli zachodzi taka potrzeba dla lepszego zrozumienia treści. Publikacje sygnowane przez autorów wyrażają jedynie ich poglądy i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem redakcji serwisu.