System automatyzujący dostęp do budynków ukierunkowany na wychwycenie osób z objawami chorobowymi i przeprowadzenie dezynfekcji

Baza dawców technologii

16 kwietnia 2021

bezpieczeństwo, pomiar temperatury, dezynfekcja

Opis technologii

Technologia pozwala na zastąpienie pracownika przy czynnościach związanych z pomiarem temperatury i dezynfekcji osoby wchodzącej do budynku. System umożliwia automatyczny pomiar temperatury, na podstawie którego otwierany jest dostęp do budynku. Poprzez automatyczne spryskiwacze dokonywana jest dezynfekcja osoby dopuszczonej do wejścia do budynku, przez co zmniejsza się prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia wirusa. Całość ma formę bramki z blokadą przejścia, przez którą użytkownik musi przejść, a która jest przeznaczona do ustawienia w wejściu do budynku lub innego obiektu. Działanie urządzenia jest automatycznie dostosowywane do wzrostu osoby z niego korzystającej.

Co umożliwia technologia?

 • Automatyzacja dostępu do budynków
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa przeniesienia czynników chorobotwórczych poprzez weryfikację temperatury użytkownika i odkażenie rąk i ubrania

Materiał TVN24: https://tvn24.pl/pomorze/szczecin-zut-bramka-do-walki-z-koronawirusem-4774164 


Zalety i korzyści z korzystania

Korzyści z zastosowania:

 • Zmniejszenie kosztu personelu
 • Wyeliminowanie czynnika ludzkiego z procesu weryfikacji osób wpuszczanych do budynku

Przewagi konkurencyjne:

 • Automatyzacja procesu dostępu do budynku
 • Wysoka niezawodność systemu pomiaru temperatury poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii analizy obrazu umożliwiającej pomiar temperatury u osób w okularach oraz w masce ochronnej zakrywającej usta i nos

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie rynkowe:

 • Budynki użyteczności publicznej
 • Większe przedsiębiorstwa
 • Inne miejsca gromadzące wielu uczestników 

Aspekt innowacyjny:

Zautomatyzowanie procesu pomiaru temperatury i rozpylania środków dezynfekujących

Oferowana technologia, została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

 • opłata wstępna: 1000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
 • opłata licencyjna: 6,40% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii. 

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

 • opis składu i procesu produkcji,
 • rysunki techniczne urządzenia 
 • sposób montażu

UWAGA: Powyższa cena oraz warunki opłaty licencyjnej dotyczą stanu technologii na dzień 25.02.2021 r. Technologia obecnie jest przedmiotem prac rozwojowych, w ramach których prowadzi się jej optymalizację oraz testowanie na użytkownikach końcowych. Planowane zakończenie prac: wrzesień 2021 r. Po zakończeniu w/w prac, warunki licencyjne mogą ulec zmianie.

Informacje
Dawca technologii

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Formy ochrony

Licencja niewyłączna

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

Forma komercjalizacji

Udzielenie licencji

Dane teleadresowe

tel.: 654654654

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

Druk 3d wielkoformatowy dla materiałów konstrukcyjnych Poliwęglan, ABS. Zwiększenie wydajności głowicy drukującej oraz rozmiarów drukowanego detalu.

Baza dawców technologii

Więcej
Urządzenie zwiększające manewrowość pojazdów zasilanych z trakcji elektrycznej

Baza dawców technologii

Więcej