Urządzenie zwiększające manewrowość pojazdów zasilanych z trakcji elektrycznej

Baza dawców technologii

4 lutego 2021

Pojazd zasilany z trakcji elektrycznej, trolejbus, pantograf

Opis technologii

Pojazdy zasilane z trakcji elektrycznej funkcjonują z powodzeniem od wielu lat. Są to głównie trolejbusy wykorzystywane do przewozów pasażerskich. Podejmowane były też inicjatywy konstrukcji samochodów ciężarowych wyposażonych w silnik elektryczny. Prace w tym obszarze dynamicznie prowadzą takie firmy jak Siemens, który w 2012 roku przedstawił koncepcję autostrady przyszłości wyposażonej w trakcję elektryczną, a w 2013 roku uruchomił w Wiedniu trasę elektrycznego autobusu.

Problem, który pojawił się w trakcie użytkowania pojazdów zasilanych z trakcji elektrycznej i stanowił przeszkodę w ich szerszym wykorzystaniu dotyczył ograniczonej zdolności manewrowej. Najczęściej ruch takich pojazdów sprowadza się do jednego pasa ruchu oraz – w przypadku trolejbusów - wjazdu i wyjazdu z zatok autobusowych. Rozwiązaniem tego problemu jest wynalazek naukowców ZUT  - odbierak prądu będący obrotową belką połączoną przegubem z płytą, która połączona jest z dwoma cięgnami biegnącymi wzdłuż tej belki. Belka obraca się o 90º względem osi pojazdu i jest przymocowana do dachu kabiny kierowcy. Urządzenie to może być wykorzystane zarówno w przypadku trolejbusów jak i samochodów ciężarowych.

Konstrukcja odbieraka prądu umożliwiająca poruszanie się pojazdu równolegle do sieci trakcyjnej znacząco zwiększając możliwości manewrowe a tym samym rozszerzając możliwe zastosowania takich pojazdów. 


Zalety i korzyści z korzystania

Bezpośrednią korzyścią zastosowania rozwiązania jest możliwość zmiany pasa ruchu pojazdu zarówno w prawo jak i lewo i poruszania się równolegle do sieci trakcyjnej. Umożliwia to m.in.:

  • Ustawienie pojazdu zapobiegające zahaczeniu o sieć trakcyjną podczas przeładunku,
  • Ominięcie przeszkody znajdującej się na trasie pojazdu,
  • Płynne poruszanie się w korkach,
  • Zmianę pasów podczas przemieszczania się.

Zastosowanie pojazdów zasilanych z trakcji elektrycznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji, zwłaszcza w przypadku samochodów ciężarowych.

Wykorzystywanie pojazdów elektrycznych przynosi też wymierne efekty środowiskowe w postaci zerowej emisji spalin i niższego poziomu hałasu.


Zastosowanie rynkowe
  • Transport miejski
  • Transport towarowy
  • Transport na terenie portów morskich – transport kontenerów pomiędzy placem składowym a nabrzeżem
  • Transport w przemyśle wydobywczym
logotype
Informacje
Dawca technologii

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Formy ochrony

Zgłoszenie patentowe

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

Forma komercjalizacji

Licencja

Dane teleadresowe

Jagiellońska 20/21
70-363 Szczecin
tel.: 91 449 47 23
kflak@zut.edu.pl

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

Układ wagonu platformy kolejowej z peronem do transportu kombinowanego

Baza dawców technologii

Więcej
Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego

Baza dawców technologii

Więcej