Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego

Baza dawców technologii

20 kwietnia 2021

wagon kolejowy, transport kombinowany

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku jest mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego. Posiada zastosowanie do przewozu nośników ładunku, zwłaszcza naczep ciągników siodłowych oraz samochodów ciężarowych na duże odległości. Wynalazek kwalifikowany jest w dziedzinie wiedzy dotyczącej środków transportu i komunikacji.

Pomysł związany z połączeniem transportu drogowego i kolejowego powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 50 ubiegłego wieku, kiedy to opracowano technologię przewozu naczep samochodowych specjalnymi wagonami-wózkami kolejowymi (Roadrailer).

W latach 80 i 90 został on przeniesiony do Europy i dostosowany do warunków europejskich. Obecnie stosowanym powszechnie rozwiązaniem w zakresie przewozu samochodów ciężarowych z wykorzystaniem transportu kolejowego jest system proponowany przez firmę Moda Lohr. Biorąc pod uwagę jej okres wprowadzenia do użytku obecnie dostrzega się szereg wad. Jedną z nich jest bardzo rozbudowana infrastruktura, która wymaga dużych nakładów finansowych. W szczególności dotyczy to budowy peronu, wymagającego instalacji skomplikowanych stanowisk umożliwiających obrót elementów ruchomych wagonu i załadunek oraz rozładunek samochodów. Rozwiązania tego typu prezentowane są przykładowo na stronach internetowych firmy ModaLohr oraz w literaturze, np. Betriebs- und Investitionskosten-vergleich zweier RoLa-Systeme, im Auftrag des Bundesamts für Verkehr Schlussbericht.

Pozostałe istniejące systemy z tego zakresu posiadają również szereg mankamentów. Wadą większości znanych rozwiązań wagonów przeznaczonych do transportu łączonego jest to, że dzisiejszy transport kombinowany jest zbyt wolny, za mało elastyczny i zbyt kosztowny.


logotype
Informacje
Dawca technologii

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Formy ochrony

Patent

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

Forma komercjalizacji

Dane teleadresowe

tel.: 500500500

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

Wielostopniowy chwytak pneumatyczny

Baza dawców technologii

Więcej
Powłoki kompozytowe na bazie węgla szklistego

Baza dawców technologii

Więcej