System do aktywnej regulacji obciążenia zespołów prostownikowych kolejowej podstacji trakcyjnej i sposób aktywnej regulacji obciążenia zespołów prostownikowych kolejowej podstacji trakcyjnej

Baza dawców technologii

4 lutego 2021

trakcje, kolej, podstacja trakcyjna, zespoły prostownikowe

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku jest system do aktywnej regulacji obciążenia zespołów prostownikowych kolejowej podstacji trakcyjnej wyposażonej w rozdzielnię prądu zmiennego MVAC połączoną zespołami prostownikowymi z rozdzielnią prądu stałego 3KVDC, charakteryzujący się tym, że zespoły prostownikowe są włączane do zasilania lub wyłączane od zasilania poprzez wyłączniki od strony rozdzielni prądu zmiennego MVAC. Oprócz systemu przedmiotem jest również sposób tej regulacji.

Celowym było opracowanie systemu i sposobu zasilania linii kolejowych, które pozwoliłyby na ograniczenie zużycia energii elektrycznej na liniach kolejowych. na których wstępują przerwy w ruchu pociągów, zwłaszcza w zakresie ograniczenia strat jałowych transformatorów. 


Zalety i korzyści z korzystania

Proponowane rozwiązanie przyczynia się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej - w zakresie ograniczenia strat jałowych transformatorów - zwłaszcza na liniach kolejowych. na których wstępują przerwy w ruchu pociągów. Ograniczenie zużycia energii powoduje ograniczenie kosztów, co zwiększa konkurencyjność trakcji elektrycznej na rynku transportowym. Ograniczeniu ulega również emisja CO2. Ponadto, zagęszczona lokalizacja podstacji trakcyjnych pozwala na ich miniaturyzację, ograniczenie zakresu występowania prądów błądzących, ograniczenie rezystancji pętli zwarciowych po stronnie sieci trakcyjnej, ograniczenie spadków napięć w sieci trakcyjnej, czy ograniczenie pól magnetycznych od sieci trakcyjnej.

Zespoły prostownikowe mogą mieć możliwość zasilania z systemu energetyki rozproszonej (przy zachowaniu ustalonych wymagań jakościowych dotyczących dostarczanej energii).

Ilość zainstalowanych zespołów prostownikowych na podstacjach trakcyjnych, dzięki zaproponowanej konstrukcji modułowej, może być dostosowywana do aktualnej skali przewozów.


Zastosowanie rynkowe

Proponowane rozwiązanie znajduje główne zastosowanie w branży kolejowej jako system regulujący ładunek zespołów prostownikowych części trakcyjnych. Dodatkowo wynalazek określa sposób tej regulacji charakteryzujący się tym, że zespoły prostownikowe włącza się do zasilania lub wyłącza się od zasilania poprzez wyłączniki od strony rozdzielni prądu zmiennego.

logotype
Informacje
Dawca technologii

Politechnika Krakowska

Formy ochrony

Zgłoszenie patentowe

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

Forma komercjalizacji

Licencja

Dane teleadresowe

Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska
tel.: +48 12 628 21
asobczak@chemia.pk.edu.pl

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

Druk 3d wielkoformatowy dla materiałów konstrukcyjnych Poliwęglan, ABS. Zwiększenie wydajności głowicy drukującej oraz rozmiarów drukowanego detalu.

Baza dawców technologii

Więcej
System wskazywania numerów zatrzymujących się wagonów na peronie

Baza dawców technologii

Więcej