Wyniki przewozowe - czerwiec 2022

Przewozy pasażerskie, Cargo

9 sierpnia 2022

banner

W czerwcu 2022 r. z transportu kolejowego skorzystało niemal 30 mln pasażerów i przewieziono ponad 20 mln ton towarów. W porównaniu z analogicznym czasem w 2019 r. (przed pandemią Covid 19) nastąpił wzrost wartości – w liczbie pasażerów 8,8%, a w przewiezionej masie towarów 8,6%.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

Z usług kolei w czerwcu 2022 r. skorzystało 29,8 mln osób. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. oznacza to wzrost o prawie 8,7 mln osób (+41%). Praca przewozowa wyniosła 2,2 mld pasażerokilometrów i była wyższa o 0,8 mld pasażerokilometrów (+58%), praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 15,3 mln pociągokilometrów – wzrost o 0,8 mln pociągokilometrów (+5,8%) rok do roku. Średnia odległość przejazdu 1 pasażera wyniosła 73,7 km, co oznacza, że była dłuższa o 7,9 km (+12%) niż w czerwcu 2021 r.

Ogółem w całym II kwartale 2022 r. przewieziono 87,1 mln pasażerów, praca przewozowa wyniosła 6,1 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjna 45,7 mln pociągokilometrów. W porównaniu z II kwartałem 2021 r. oznacza to wzrost liczby pasażerów o 33,1 mln (+61,3%), pracy przewozowej o 2,8 mld pasażerokilometrów (+81,9%), a pracy eksploatacyjnej o prawie 2,5 mln pociągokilometrów (+5,7%).

Kolejowe przewozy pasażerskie w pierwszym półroczu 2022 r. podczas wojny na terenie Ukrainy oraz przy dynamicznych zmianach na rynku cen energii i paliw odnotowały bardzo dobre wyniki. W maju i w czerwcu odnotowano największą liczbę pasażerów tego półrocza, w przypadku niektórych przewoźników to rekordowe dane na przestrzeni ostatnich lat. Najbliższe miesiące to nadal dużo niepewności, jednocześnie nawet w obliczu tak wielu wyzwań nie należy wykluczać, że koniec roku może przynieść odbudowę kolejowych przewozów pasażerskich do poziomu powyżej 300 mln pasażerów –  komentuje Marcin Trela, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

PRZEWOZY TOWAROWE

W czerwcu przewieziono koleją 20,2 mln ton towarów, co w porównaniu z czerwcem rok wcześniej oznacza wzrost o 0,4 mln ton (+2%). Praca przewozowa wyniosła 5,2 mld tonokilometrów i była wyższa o niemal 0,7 mld tonokilometrów (15,1%) rok do roku. Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 7,2 mln pociągokilometrów – więcej o ponad 0,5 mln (+7,7%) niż przed rokiem. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 259 km, czyli wartość o 29,5 km wyższą niż w czerwcu 2021 r. (+12,8%).

Zestawiając dane za czerwiec z miesiącem poprzednim uzyskamy spadek w masie towarów o prawie 1 mln ton (-4,7%), praca przewozowa zmniejszyła się ponad 0,1 mld tonokilometrów (-2,7%), praca eksploatacyjna to spadek o prawie 0,2 mln pociagokilometrów (-2,6%) miesiąc do miesiąca. Wyższa niż w maju natomiast była średnia odległość przewozu 1 tony – o 5,3 km, co oznacza wzrost o 2,1% wobec maja 2022 r.

Ogółem na II kwartał 2022 r. przypada ponad 62,6 mln ton przewiezionych koleją towarów, wartość pracy przewozowej w wysokości ponad 15,8 mld tonokilometrów, a pracy eksploatacyjnej na poziomie 21,8 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z II kwartałem 2021 r. oznacza to odpowiednio wzrost o 2,5 mln ton (4,2%) w masie przewiezionych towarów prawie 2,1 mld tonokilometrów (15%) w wykazanej pracy przewozowej i 1,5 mln pociągokilometrów (7,4%) w pracy eksploatacyjnej.

Dobre wyniki z pierwszych 6 miesięcy tego roku w przewozach towarów koleją pokazują, że przy zakłóceniach na rynku międzynarodowym transport kolejowy ma strategiczne znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe wykorzystanie kolei jako transportu w przemyśle, budownictwie czy do przewozu dóbr konsumpcyjnych nie jest jeszcze optymalne, ale obecna sytuacja stwarza nowe możliwości szerszego jej wykorzystania do przewozu zbóż, węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego – komentuje Marcin Trela, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Artykuł dostępny w języku
language
Pobierz foto

Zobacz również