Ochrona przeciwpożarowa

Tabor

24 czerwca 2022

download
banner

10-11 maja 2022 roku odbyła się w Warszawie V międzynarodowa konferencja pn. „Nowoczesne Kierunki Ochrony Przeciwpożarowej Taboru Szynowego” stowarzyszona z Salonem Wystawowym „Nowoczesne i bezpieczne wyposażenie taboru”.

Pierwszy dzień konferencji miał miejsce w Hotelu Marriott w Warszawie, natomiast drugiego dnia uczestnicy spotkali się w warszawskiej siedzibie Instytutu Kolejnictwa. Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Prezydenta Rail Industry Fire Association (RIFA). Patronat medialny objęli: Raport Kolejowy, Wolna Droga, Kurier Kolejowy, Cargo-Manager Journal, Rail&Mobility.

W konferencji wzięło udział 125 delegatów z różnych stron świata, m.in. z: Austrii, Czech, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, a także Polski. Wygłoszono 18 referatów (w tym pięć przez przedstawicieli z Polski), co świadczy niewątpliwie o dużym zainteresowaniu wśród specjalistów i ekspertów z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. W gronie szanownych gości byli zarówno przedstawiciele jednostek badawczych, uczelni wyższych, administracji państwowej, jak i producenci taboru, materiałów niemetalowych, elementów pojazdów, systemów detekcji i gaszenia pożarów.

Drugiego dnia konferencji miał miejsce panel dyskusyjny, w trakcie którego można było wymienić się interesującymi doświadczeniami i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Następnie uczestnicy konferencji zwiedzili Laboratorium Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa, które kierowane jest przez dr inż. Jolantę Marię Radziszewską-Wolińską. W konferencyjnym salonie wystawowym można było zapoznać się z ofertami takich firm jak: ASTE Sp. z o.o., Areo-X AG., Fir. Ex S.R.L (Fire Kloud), Milar Sp. z o.o., FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG, El-Cab Sp. z o.o., GFWW GROWAG Sp z o.o., Walter Mäder AG Composites, Milwaukee Composities, RIFA (Rail Industry Fire Association), ISE S.R.L, Instytut Kolejnictwa. Ekspozycja wszystkich firm dotyczyła nowoczesnego i bezpiecznego wyposażenia taboru.

Konferencja miała na celu przybliżenie nowych kierunków ochrony przeciwpożarowej w transporcie szynowym i zaprezentowanie propozycji nowych rozwiązań, które spełniają wymagania normalizacyjne Unii Europejskiej. Wszystkie recenzowane referaty, które zostały wygłoszone przez prelegentów, zostaną wydane w formie monografii poświęconej konferencji.

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również