Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.”

Przetargi

12 listopada 2020, Katowice

Firma Koleje Śląskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 dla L-1, zwanego dalej olejem opałowym, do zbiornika o pojemności 7000 l, znajdującego się na terenie nieruchomości w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58, w łącznej ilości 87000 l w okresie 15.09.2020 – 15.05.2020.

Termin składania ofert: 04.09. 2020

Pobierz ogłoszenie o przetargu

logotype
Ogłoszeniodawca

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Dane teleadresowe

Raciborska 58
40-074 Katowice, Polska
tel.: +48 727 03 00 00
www.kolejeslaskie.com

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

DB Cargo w obszarze Przewozów Towarowych w Oddziale Kolejowym w Poznaniu

Praca

Więcej
Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa 8000 litrów płynu do myjek instalacji WC II”

Przetargi

Więcej