PKP CARGO S.A.

banner

Transport | Spedycja | Usługi

Grupa PKP CARGO jest największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednym z czołowych w Unii Europejskiej. Oferuje kompleksowe usługi logistyczne, w tym trakcyjne, spedycyjne, terminalowe, bocznicowe, celne. PKP CARGO posiada licencje na świadczenie usług kolejowych przewozów towarowych na terenie Polski i ośmiu państw UE: Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Litwy, Austrii Niemiec i Holandii. Zagraniczna aktywność PKP CARGHO przejawia się w rozwijaniu połączeń kolejowych na Nowym Jedwabnym Szlaku i na kierunku Północ-Południe między państwami Trójmorza.

W pierwszym półroczu 2022 r. pociągi PKP CARGO przewiozły 51 mln ton ładunków, co oznacza około 5% wzrost w porównaniu do tego samego okresu 2021 r. Potencjał taborowy Grupy stanowi ponad 1700 lokomotywy i ponad 54 tys. wagonów różnych typów.

PKP CARGO jako narodowy polski przewoźnik kolejowy, jest ważną częścią systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wynika to z faktu, że prawie połowa energii elektrycznej w Polsce jest wytwarzana z węgla kamiennego, a PKP CARGO odpowiada za przewóz około 40% węgla do elektrowni i elektrociepłowni. Spółka jest także ważnym ogniwem w transporcie węgla do składów opału w których zaopatrują się gospodarstwa domowe.

PKP CARGO od początku agresji Rosji na Ukrainę zaangażowało się w przewóz pomocy humanitarnej dla ukraińskiej ludności cywilnej. Pociągi transportują żywność, wodę, środki opatrunkowe, leki, produkty medyczne, a ponadto odzież, obuwie, śpiwory, koce, namioty i inny sprzęt niezbędny do przeżycia ludziom, którzy na skutek wojny stracili domy, mieszkania i inne dobra materialne.

Spółka zaangażowała się w pomoc w eksporcie ukraińskich produktów, w tym zbóż, po tym, jak Rosja zablokowała ukraińskie porty. Część tych towarów udaje się przewieźć drogą lądową do polskich portów, skąd są wywożone do odbiorców docelowych.

Tych zadań nie udałoby się zrealizować bez zaangażowania ponad 20 tys. pracowników Grupy PKP CARGO. Załoga to największy kapitał PKP CARGO S.A. i innych spółek, dlatego ogromna waga jest przykładana do rozwijania dialogu społecznego w Grupie, poprawiania warunków pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

 

logotype
Dane teleadresowe

ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
tel.: +48 32 722 14 14
infolinia@pkpcargo.com
www.pkpcargo.com

Artykuł dostępny w języku
language language
Pobierz tekst

Zobacz również