PKP CARGO S.A.

banner

Transport | Spedycja | Usługi

Grupa PKP CARGO jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, a także kluczowym partnerem na Nowym Jedwabnym Szlaku. Oferuje usługi transportowe w zintegrowanych łańcuchach logistycznych, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Realizuje również przewozy nadzwyczajne, w tym w ramach projektów logistycznych polskiej armii i krajów NATO.

Jednym z filarów strategii firmy na lata 2019-2023 jest dalszy rozwój przewozów intermodalnych i rozbudowa infrastruktury terminalowej.

Kluczem do sukcesu Grupy PKP CARGO jest współpraca z portami w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu, a także zawarcie umów o strategicznym partnerstwie z narodowymi przewoźnikami z Litwy, Chorwacji i Rumunii.

Jako operator logistyczny, firma oferuje realizację przewozów intermodalnych w systemie całopociągowym i rozproszonym z wykorzystaniem floty specjalistycznych wagonów – platform do przewozów kontenerów 20’, 30’, 40’, 45’, 60’, 80’ i 90’, a także nowoczesnych lokomotyw, w tym lokomotyw wielosystemowych.

Dzięki rozwiniętej sieci terminali konwencjonalnych, kontenerowych i konwencjonalno-kontenerowych świadczy usługi związane z przeładunkiem, wyładunkiem i załadunkiem, a także z magazynowaniem segregowaniem i pakowaniem towarów.

Z usług PKP CARGO korzysta wiele branż, w tym: górnicza, hutnicza, budowlana, chemiczna, spożywcza, drzewna i motoryzacyjna. Oferta spółki przygotowywana jest pod kątem indywidualnych potrzeb klienta. W ramach Grupy PKP CARGO dostępna jest oferta ALL IN, która zawiera usługi spedycyjne, celne, przeładunkowe oraz dowóz do końcowego odbiorcy.

W 2013 roku spółka PKP CARGO zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Unii Europejskiej notowanym na giełdzie. Udany debiut giełdowy spółki Skarbu Państwa został zauważony przez specjalistów, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie przyznane przez redakcję „Parkiet Gazetę Giełdy” oraz nagroda „Best IPO on the Warsaw Stock Exchange 2013/2014” przyznana podczas konferencji Warsaw Capital Market Summit 2014 przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Jako międzynarodowy operator logistyczny świadczący kompleksowe usługi w zakresie transportu intermodalnego, w tym przeładunków, magazynowania i usług celnych, PKP CARGO odgrywa istotną rolę w transporcie towarów z Chin do Polski i innych krajów europejskich. Realizuje samodzielne przewozy intermodalne do Niemiec, Holandii, Czech, Austrii i na Słowację, zaś w ramach Grupy PKP CARGO dodatkowo na Węgry i do Słowenii.

W 2020 roku Grupa PKP CARGO przewiozła ponad 93,6 milionów ton towarów. Ponad 50% przewozów realizowanych przez PKP CARGO S.A. na odcinkach zagranicznych to przewozy węgla kamiennego, rudy żelaza oraz kruszyw. Co czwarty pociąg obsługiwany przez PKP CARGO S.A. na odcinkach zagranicznych to pociąg kontenerowy.

Obsługą klientów zajmuje się ponad 21 tys. pracowników Grupy PKP CARGO. Ich doświadczenie i kompetencje gwarantują realizację najbardziej skomplikowanych zleceń i najwyższą jakość świadczonych usług.

 

 

logotype
Dane teleadresowe

ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
tel.: +48 32 722 14 14
infolinia@pkpcargo.com
www.pkpcargo.com

Artykuł dostępny w języku
language
Pobierz tekst

Zobacz również