Hybrydowa lokomotywa Pesy Bydgoszcz

Tabor

1 lipca 2022

download
banner

W lipcu 2021 roku – podczas prezentacji swojej strategii 2025+ – Pesa Bydgoszcz zapowiedziała powstanie do 2025 r. nowych pociągów, które będą mogły jeździć z prędkością 160 i 200 km/h. Przedstawiono wówczas również koncepcje rozwoju lokomotyw z platformy Gama.

Obecnie możemy spotkać na polskich torach spalinowe wersje Gamy prowadzące pociągi PKP Intercity na niezelektryfikowanych trasach. Przez przewoźników towarowych wykorzystywane są również elektrowozy Gama Marathon, posiadające moduł dojazdowy, który pozwala na prace np. na bocznicach.

Pełnoprawna spalinowo-elektryczna hybryda produkcji Pesy jest już po pierwszych jazdach testowych na terenie Bydgoszczy. Na trakcji elektrycznej pojazd może rozpędzać się do 160 km/h, a na spalinowej do 120 km.h/ Realizacja projektu hybrydowej lokomotywy Pesy została wsparta przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pojazd jest wynikiem współpracy Pesy Bydgoszcz z PKP Intercity i Instytutem Pojazdów Szynowych „Tabor”, która trwa od 2017 r. PKP Intercity pełni rolę konsultanta i jest podmiotem prowadzącym tzw. eksploatację nadzorowaną, czyli testy przez pierwsze 12 miesięcy od jej wyprodukowania. Natomiast pojazd jest własnością bydgoskiego producenta.

Pesa Bydgoszcz ma w planach produkcję kolejnego wariantu lokomotywy Gama. Pojazd miałby być wielosystemową lokomotywą (na systemy zasilania 3 kV, 15 kV i 25 kV), która mogłaby osiągać prędkość do 200 km/h.

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również