ZUT Wągrowiec

download
banner

Tabor

Wykonujemy kompleksowe naprawy i modernizacje różnych typów pojazdów kolejowych, w tym maszyn do budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej, oraz cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Oferujemy usługi w zakresie zakupów, sprzedaży oraz wynajmu środków transportu zarówno podmiotom krajowym jak i zagranicznym. Posiadamy:

  • uprawnienia Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych oraz wagonów – cystern do przewozu towarów niebezpiecznych wg ADR/RID
  • certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jako posiadacz i jako warsztat utrzymania (MW) w zakresie: wagony towarowe, lokomotywy, wagony pasażerskie, maszyny torowe, wagony specjalne do przewozu towarów niebezpiecznych
  • certyfikat jakości ISO 9001:2015 wydany przez TÜV Rheinland w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i przeglądu taboru kolejowego, w tym cystern wg RID i autocystern wg ADR.

Wysoką jakość naszych usług potwierdza certyfikat spawania pojazdów szynowych i ich części składowych zgodnie z normą PN-EN 15085-2 oraz certyfikat jakości spawania materiałów metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2.

logotype
Dane teleadresowe

ul. Rogozińska 90
62-100 Wągrowiec, Polska
tel.: +48 67 262 76 60
biuro@zutwagrowiec.com.pl
www.zutwagrowiec.com.pl

Artykuł dostępny w języku
language language
Pobierz tekst

Zobacz również