SIM FACTOR Sp. z o.o.

banner

Systemy informatyczne | Symulatory

SIM Factor to istniejąca od 2017 roku firma skoncentrowana na budowie nowoczesnych rozwiązań symulacyjnych. Podstawowym obszarem działalności są symulatory kolejowe, transportu publicznego (tramwaje i metro) oraz symulatory o specjalistycznym przeznaczeniu (np. dla wojska, rozrywkowe czy związane z bezpieczeństwem). Kluczowym elementem oferty SIM Factor jest własne oprogramowanie oraz rozwiązania technologiczne, które stanowią dużą wartość dodaną dla Klientów, a także budują dużą przewagę konkurencyjną na rynku.

SIM Factor od samego początku swojej działalności inwestuje i realizuje szereg projektów B+R przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mają one duży wpływ na oferowane technologie, umożliwiają szeroką współpracę z ośrodkami naukowymi a także umożliwiają przeprowadzenie badań w zakresie nowych rynków i rozwiązań, takich jak technologie AR i VR.

Spółka do 2021 roku uruchomiła i utrzymuje obecnie 14 symulatorów kolejowych dla maszynistów w Polsce i na Litwie, natomiast w trakcie realizacji ma kolejnych 6 symulatorów kolejowych na platformach ruchu oraz 3 symulatory stacjonarne. Baza wirtualnych tras kolejowych wynosi obecnie około 2500 km szlaków, natomiast w realizacji jest kolejne 4500 km. Trasy wirtualne obejmują obecnie szlaki kolejowe w Polsce, Litwie, Łotwie i Austrii, tory tramwajowe w Czechach, linie Metra Warszawskiego oraz szereg bocznic kolejowych.

W zakresie symulatorów transportu publicznego, Spółka zrealizowała pierwszy w Europie Środkowej, pełnozakresowy symulator tramwaju dla Czeskiej Ostrawy, wraz z ponad 60 km infrastruktury tramwajowej wraz z odtworzeniem miasta, ruchu pojazdów i ludzi, oraz charakterystycznymi dla tramwajów zdarzeniami niebezpiecznymi. Projektem będącym w realizacji jest symulatora dla Metra Warszawskiego, realizowany na rzecz Skoda Transportation, który ma obejmować symulację nowych pojazdów metra oraz w pełni odtworzonego ruchu pociągów metra, ludzi oraz systemów bezpieczeństwa oraz zarządzania ruchem automatycznych pojazdów wiernie odtwarzających natężenie ruchu i czas przejazdu.

Spółka obecnie realizuje projekty badawczo-rozwojowe: Innowacyjny trenażer VR i AR prewencji społecznej dla Państwowej Straży Pożarnej, PWM- Platformę Wizualizacji Miejskich planów zagospodarowania przestrzennego VR, Immersyjny system szkoleniowy VR dla personelu kolejowego, System szkolenia operatora bezpieczeństwa portu lotniczego, System szkoleniowy VR personelu serwisowego elektrowni wiatrowych, System szkoleniowy VR dla pracowników handlingu w zakresie obsługi towarów cargo,  System AR wspomagania pracy zespołów montażowych i operatorów urządzeń obsługi statków powietrznych. Wartość dofinansowania związanego z projektami B+R otrzymanego przez Spółkę przekracza 20 mln zł.

W 2021 roku Spółka podpisała dwa kluczowe kontrakty: Realizację projektu Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów dla Urzędu Transportu Kolejowego, najważniejszy projekt symulacji kolejowej w Polsce, ustanawiający symulację jako element państwowego egzaminu na licencję maszynisty, drugi to budowa dwóch nowych pełnozakreskowych symulatorów Österreichische Bundesbahnen, które są pierwszymi symulatorami dostarczanymi do zachodniej Europy.

Kluczowymi klientami Spółki są: Urząd Transportu Kolejowego, Österreichische Bundesbahnen, Koleje Mazowieckie, Skoda Transportation, Stadler Polska, Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Kolprem.

 

logotype
Dane teleadresowe

ul. Wenecka 12
03-244 Warszawa
tel.: +48 608 060 149
biuro@simfactor.pl
www.simfactor.pl

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również