ALUSTA S.A.

download
banner

Utrzymanie | Budownictwo | Modernizacja

Początki działalności ALUSTA S.A. sięgają października 2006 roku, kiedy to grupa pasjonatów budownictwa kolejowego i tramwajowego, mająca za sobą lata doświadczeń w pracy dla największych podmiotów w branży, postanowiła założyć nową firmę. Od pierwszego dnia funkcjonowania, właściciele i prezesi ALUSTA S.A. postawili sobie za cel stworzenie prężnie działającej spółki, która sprostałaby nieustannie wzrastającym wymaganiom rynku budowlanego w Polsce, a w perspektywie kilku lat stała się podmiotem, mogącym sprostać każdemu wyzwaniu. Aby tego dokonać, zatrudniono uznanych fachowców, a także rozpoczęto wychowywanie własnej kadry, która w znacznej większości wywodzi się z najzdolniejszych absolwentów Politechniki Poznańskiej. Głównym zadaniem, stawianym przed pracownikami ALUSTA S.A., jest zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych robót. Satysfakcja i zadowolenie inwestora to najlepsza reklama firmy.

ALUSTA S.A. zajmuje się kompleksowym wykonywaniem robót budowlanych, tj.:

 • roboty torowe: kolejowe i tramwajowe,
 • roboty okołotorowe: odwodnienia i perony,
 • roboty inżynieryjne: mosty, wiadukty i przepusty,
 • ekrany akustyczne,
 • drogi i place,
 • budownictwo kubaturowe.

Wysoko wykwalifikowana kadra techniczna, posiada stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

 • drogowej,
 • kolejowej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • mostowej,
 • instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • hydrotechnicznej.

Zatrudniani przez spółkę specjaliści posiadają rozległą wiedzę branżową, jak również nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

ALUSTA S.A. to solidność, profesjonalizm i najwyższy poziom usług, które są realizowane przy pomocy najlepszego, sprawdzonego sprzętu oraz wysokiej jakości materiałów.

W trosce o jak najwyższą jakość robót oraz terminową realizację kontraktów, spółka regularnie współpracuje z wysoko wyspecjalizowanymi podmiotami. Wszyscy kooperanci to przedsiębiorstwa o uznanej renomie w sektorze budowlanym. W okresie piętnastu lat istnienia, ALUSTA S.A. uczestniczyła w modernizacjach najważniejszych linii kolejowych w Polsce, w tym paneuropejskich korytarzy transportowych E20, E30 i E65. Brała także udział w przebudowie torowisk tramwajowych na terenie aglomeracji łódzkiej i poznańskiej, w budowie kompleksów mieszkaniowo-usługowych oraz budynków użyteczności publicznej.

logotype
Dane teleadresowe

ul. Czerwonacka 1
61-016 Poznań, Polska
tel.: +48 61 661 82 55
www.alusta.pl

Artykuł dostępny w języku
language language language language language
Pobierz tekst

Zobacz również