Urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych

Baza dawców technologii

4 lutego 2021

energia elektryczna, synteza amoniaku, środki dezynfekcyjne

Opis technologii

Przedmiotem oferty jest urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych. Elementem składowym jest tłoczysko z magnesami trwałymi umieszczonymi w cylindrze, złożonym z pierścieni i obudowy ferromagnetycznej oraz cewek. Cewki mogą być połączone szeregowo lub równolegle i są dołączone do odbiornika energii elektrycznej. Odbiornikiem energii elektrycznej może być akumulator, kondensator lub przetwornica energoelektroniczna. Grubości magnesów pierścieniowych oraz pierścieni ferromagnetycznych i cewek pierścieniowych są jednakowe.

Zastosowanie wielu magnesów pierścieniowych daje wielobiegunowe pole magnetyczne, obejmujące pierścieniowe cewki uzwojenia. Każdy ruch magnesów trwałych powoduje zmianę pola magnetycznego obejmującego cewki pierścieniowe i generuje w nich siłę elektromotoryczną. Indukowana w cewkach siła elektromotoryczna po zamknięciu obwodu elektrycznego złożonego z tychże cewek i odbiornika wywołuje przepływ prądu. 


Zalety i korzyści z korzystania
  • Uzyskana energia elektryczna może zostać wykorzystana do zasilania przyłączonego odbiornika lub magazynowana w akumulatorze lub kondensatorze,
  • Brak połączeń czołowych w uzwojeniu, w którym generowana jest siła elektromotoryczna powoduje, że straty obciążeniowe energii elektrycznej są zminimalizowane,
  • Siła tłumiąca ruch elementu mechanicznego może być w łatwy sposób regulowana przez odpowiednie sterowanie odbiorem energii elektrycznej. 

Zastosowanie rynkowe
  • Samodzielne, adaptacyjne układy redukcji drgań mechanicznych z możliwością odzysku energii
  • Układy tłumiące ruchy pionowe kół pojazdów
  • Aktywne układy redukcji hałasu 
logotype
Informacje
Dawca technologii

Politechnika Świętokrzyska

Formy ochrony

Patent

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

Forma komercjalizacji

Licencja

Dane teleadresowe

aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce, Polska
tel.: +41 34 24 471
pkocanda@tu.kielce.pl

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

Sposób wytwarzania elementów konstrukcyjnych ze spienionych metali

Baza dawców technologii

Więcej
Transmultipleksacja alternatywną metodą równoczesnego przesyłania zintegrowanych informacji

Baza dawców technologii

Więcej