Transport intermodalny naczep drogowych w oparciu o kolejową ruchomą platformę samowykładowczą

Baza dawców technologii

20 kwietnia 2021

intermodal, cargo, platforma samowykładowcza, logistyka

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku jest ruchoma platforma samowykładowcza umożliwiająca prowadzenie przeładunków bez konieczności przetaczania wagonów poza tory z trakcją elektryczną, co stwarza potencjał przewozów intermodalnych w oparciu o regularnie kursujące pociągi oraz prowadzenie przeładunków tylko i wyłącznie w oparciu o siodłowe ciągniki drogowe, bez pośrednictwa ciągników terminalowych, istotne dla stacji kolejowych o niewielkiej skali prowadzonych przeładunków. wyrównia się przy tym, wysoką konkurencyjność względem transportu drogowego, biorąc pod uwagę krótki czas transportu i dużą elastyczność systemu, niskimi kosztami przeładunków, niskim zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowanych pracowników, możliwością zaprojektowania prostych systemów awaryjnego operowania ruchomej platformy (tak jak to ma miejsce na promach), elastycznością systemu intermodalnego do transportu kołowego, w tym w zakresie kosztów środowiskowych oraz możliwością zastosowania wagonu z ruchomą platformą do logistyki wojskowej oraz do przewozu kontenerów.


Zastosowanie rynkowe

Zakres branżowy:

  • przemysł kolejowy,
  • przemysł drogowy,
  • przemysł morski.
Informacje
Dawca technologii

Akademia Morska w Szczecinie

Formy ochrony

Patent

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

Forma komercjalizacji

Dane teleadresowe

tel.: 654654654

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

Modele numeryczne do projektowania procesów tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i spalania

Baza dawców technologii

Więcej
System do automatycznej weryfikacji dokumentów tożsamości i osób posługujących się tymi dokumentami

Baza dawców technologii

Więcej