Threat Magnet

Baza dawców technologii

4 lutego 2021

bezpieczeństwo techniczne, ataki apt, ochrona, cyberbezpieczeństwo

Opis technologii

Threat Magnet, jest innowacyjnym rozwiązaniem adresującym problem ataków APT (Advanced Persistent Threat). Problem ten dotyczy wszystkich firm i jest związany z zagrożeniem jakie niosą działania cyberprzestępców (zwanych też hackerami, crackerami). Magnet opiera swoje działanie na zasadzie sztucznych systemów zawierających podatności (zwanych w branży honeypotami). Rozwiązanie w sposób optymalny kosztowo pozwala na zbudowanie skompilowanej sieci honeypotów, które mają za zadanie zniechęcić atakującego, zabrać mu możliwie najwięcej czasu oraz zasobów dając tym samym czas na obronę departamentom bezpieczeństwa podczas ataku.


Zalety i korzyści z korzystania

Na rynku nie występują rozwiązania o podobnej funkcjonalności. Threat Magnet to sieć honeypotów dostępna komercyjnie. Jedynym znanym rozwiązaniem wykorzystywanym w praktyce jest system Arakis stworzony przez NASK, jednak system ten jest pojedynczą maszyna nie pozwalająca na implementację skompilowanych scenariuszy. Unikalne możliwości, które daje Threat Magnet to między innymi:

  • Działania ofensywne w stosunku do atakującego chronioną organizację (skłanianie do kosztownych czasowo i zasobowo ataków, ocena umiejętności atakującego, ocena skłonności do ryzyka, tworzenie okazji do fizycznego złapania atakującego itd.)
  • Centralna konsola do zarządzania całą infrastrukturą honeypot, oglądania zdarzeń wraz z systemem szybkich powiadomień dla operatorów/analityków lub ekspertów bezpieczeństwa chronionej organizacji.
  • Możliwość integracji z systemami produkcyjnymi poprzez rozstawienie tak zwanych czujek.
  • Możliwość integracji z innymi systemami klas SIEM.

Zastosowanie rynkowe

Produkt zwiększenie poziom bezpieczeństwa organizacji klienta i stwarza dodatkowe innowacyjne mechanizmy chroniące przed utratą poufności, integralności oraz dostępności danych.

Informacje
Dawca technologii

Immunity Systems Sp. z o.o.

Formy ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

Forma komercjalizacji

Licencja

Dane teleadresowe

Leona Kruczkowskiego 6B/8
00-412 Warszawa, Polska
tel.: 732998997
karolc@immunity-systems.com

Artykuł dostępny w języku
language
Pobierz tekst

Zobacz również

Modele numeryczne do projektowania procesów tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i spalania

Baza dawców technologii

Więcej
System do automatycznej weryfikacji dokumentów tożsamości i osób posługujących się tymi dokumentami

Baza dawców technologii

Więcej