Utajone środki sieciujące do tworzyw sztucznych

Baza dawców technologii

4 lutego 2021

Żywice epoksydowe | Produkcja siedzeń do pojazdów | Nadbudowy do pojazdów | Utajone środki sieciujące

Opis technologii

Oferowana do komercjalizacji technologia to dodatki (utajone środki sieciujące) do tworzyw sztucznych (żywic epoksydowych) oraz jednoskładnikowe mieszaniny epoksydowe (otrzymane z wykorzystaniem utajonych środków sieciujących), których zadaniem jest:

  • umożliwienie otrzymania produktu gotowego (poprzez utwardzanie),

  • poprawa przewodnictwa elektrycznego bez konieczności specjalnego homogenizowania,

  • zwiększenie stopnia uniepalnienia.

Unikatowe właściwości utajonych środków sieciujących powodują, że obecnie nie ma takich produktów na rynku. Istnieją substytuty utajonych środków sieciujących w postaci np. dicyjanodiamid, addukty fluorku boru, ale użycie ich wymaga znacznie dłuższego procesu utwardzania oraz w przypadku wprowadzania nanonapełniaczy węglowych intensywnej homogenizacji. Dodatkowym atutem jest cena utajonych środków sieciujących nieznacznie niższa niż dicyjanodiamidu.  

Technologia chroniona jest zgłoszeniem patentowym w UPRP oraz EPO. Dla technologii przeprowadzono wycenę.

Więcej informacji o technologii zawarto na filmie ZOBACZ 


Zalety i korzyści z korzystania

Główną korzyścią jest umożliwienie otrzymywania jednoskładnikowych klejów epoksydowych w temperaturze pokojowej dłużej niż 12 miesięcy z jednoczesnym krótkim i energooszczędnym cyklem sieciowania o właściwościach elektrostatycznych lub przewodzących i w związku z tym:

  • skrócenie cyklu produkcyjnego wyrobu gotowego,

  • uproszczenie technologii otrzymywania produktów,

  • obniżenie emisji produktów lotnych, zmniejszenie ilości odpadów poprodukcyjnych, obniżenie szkodliwego działania na środowisko,

  • obniżenie ceny produktu gotowego i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.


Zastosowanie rynkowe

Technologia ma zastosowanie w branżach żywic epoksydowych, transportowych (produkcja siedzeń do pojazdów, nadbudów do pojazdów itp.)

logotype
Informacje
Dawca technologii

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Formy ochrony

Zgłoszenie patentowe

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

Forma komercjalizacji

Licencja, Sprzedaż praw własności

Dane teleadresowe

Jagiellońska 20/21
70-363 Szczecin
tel.: +48 91 449 4364
pzebrowski@zut.edu.pl
zut.edu.pl

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

Roboty przemysłowe

Baza dawców technologii

Więcej
Uchwyt obrotowy do gaśnic

Baza dawców technologii

Więcej