Osprzęt do ładowania dla lekkich pojazdów drogowych z zamkniętym lub otwartym nadwoziem ciężarowym oraz przyczep towarowych.

Baza dawców technologii

4 lutego 2021

załadunek pojazdów, załadunek przyczep, załadunek samochodów furgon, osprzęt załadunkowy

Opis technologii

Technologia dotyczy osprzętu podnośnego dla pojazdów drogowych, zwłaszcza lekkich samochodów z zamkniętym nadwoziem ciężarowym bądź otwartym nadwoziem skrzyniowym lub dla przyczep towarowych.

Stanowi wyposażenie umożliwiające załadunek względnie wyładunek własnego samochodu lub przyczepy.

Istnieje powszechny i nie rozwiązany dotąd w globalnej skali problem związany z brakiem prostego i skutecznego osprzętu związanego z pojazdem, który umożliwiałby załadunek lub wyładunek własnego pojazdu.

Aktualnie do prac ładunkowych wykorzystywane są wózki widłowe i inne zewnętrzne urządzenia dźwigowe.

Mechanizacja za i wyładunków poprzez montaż żurawia przenośnego na podwoziu samochodowym za kabiną kierowcy lub z tyłu za skrzynią ładunkową jest rozwiązaniem nieprzydatnym dla samochodów z zamkniętym nadwoziem typu furgon gdzie przeładunki dokonywane są przez tylne drzwi nadwozia.

Montaż hydraulicznie uruchamianych podestów z platformą podnoszoną na wysokość podłogi nadwozia pojazdu nie rozwiązuje problemu z powodu braku możliwości poziomego przemieszczenia podniesionego ładunku do wnętrza nadwozia.

Zastosowanie w/w rozwiązań związane jest ze znacznym kosztem oraz utratą do 30nośności użytecznej podwozia z powodu dużej masy własnej.

Wynalazek umożliwia rozwiązanie problemu poprzez zastosowanie prostego w budowie i obsłudze osprzętu podnośnego który stanowi dodatkowe wyposażenie pojazdu. Osprzęt zawiera torowisko stałe związane z ustrojem wsporczym w nadwoziu, wewnątrz którego osadzone są rolki jezdne torowiska ruchomego w postaci belki wspornikowej która zawiera przejezdny wózek wciągnika z hakiem podnoszenia. Belka torowiska stałego mocowana jest do poziomych poprzeczek pałąków, przedniego i tylnego których pionowe wzdłużnice związane są z podłogą nadwozia pojazdu.

Osprzęt może obsłużyć całą długość ładunkową nadwozia pojazdu, podnosząc i przemieszczając ładunek o masie do 500 kg.

Technologia jest przedmiotem dwóch patentów : PATENT nr PL230296 pt. „Osprzęt podnośny" oraz PATENT nr PL229450 pt."Sposób ładowania pojazdów".


Zalety i korzyści z korzystania

Pojazd wyposażony w osprzęt podnośny wg wynalazku stwarza nową możliwość użytkownikom lekkich samochodów ciężarowych z krytym lub otwartym nadwoziem oraz przyczep towarowych, realizować prace za- i wyładunkowe własnych pojazdów i być nienależnym od zewnętrznych urządzeń dźwigowych. Masa własna osprzętu nie przekracza 10 nośności pojazdu, a jego użytkowanie nie wymaga uruchamiania silnika spalinowego w podwoziu dla wykonywania ruchów roboczych osprzętu. Wymagana wysokość podnoszenia podczas przeładunków jest mała co uzasadnia zastosowanie do podnoszenia ręcznego wciągnika łańcuchowego np firmy CarlStahl z grzechotką i sprzęgłem przeciążeniowym. Opcję stanowi wciągnik linowy z napędem elektrycznym prądu stałego. Poziome przemieszczanie ładunku dokonywane jest ręcznie dzięki małym oporom tocznie ułożyskowanych rolek jezdnych.

Zapotrzebowanie rynkowe na osprzęt dla zaspokojenia potrzeb ładunkowych samochodów typu furgon oraz przyczep towarowych oszacować można na tysiące sztuk,

Technologia wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację KIS/II/8 - Innowacyjne elementy wyposażenia środków transportu.


Zastosowanie rynkowe

Przemysł motoryzacyjny.

Transport drogowy.

Uprawnione przez Urząd Dozoru Technicznego firmy montujące osprzęt w pojazdach.

Informacje
Dawca technologii

Edward Sosna, Bartłomiej Sosna

Formy ochrony

Patent

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

TRL 3

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dane teleadresowe

tel.: 604233071
edwardsosna@yahoo.de

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

Urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych

Baza dawców technologii

Więcej
Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego

Baza dawców technologii

Więcej