Otwarcie zamówień na elektryfikację Rail Baltica

Infrastruktura

June 8, 2022

download
banner

1 czerwca 2022 r. spółka joint venture RB Rail AS ogłosiła przetarg na projekt i budowę podsystemu energetycznego dla całej linii Rail Baltica, obejmującej ponad 870 km w Estonii, Łotwie i Litwie.

Wdrożenie podsystemu energetycznego w sposób skonsolidowany – od Tallina do granicy litewsko-polskiej i od Kowna do Wilna – sprawia, że ​​elektryfikacja Rail Baltica jest największym przedsięwzięciem tego typu kolei w Europie realizowanym jako jeden projekt. Kooperacyjne podejście zapewni pełną zgodność z wymogami bezpieczeństwa i interoperacyjności, skorzysta z efektu skali, a także zmaksymalizuje korzyści dla środowiska.

Proces zamówień będzie przeprowadzony w dwóch etapach a jego zakończenie planowane jest na koniec 2023 r. Zakres podsystemu energetycznego obejmuje następujące kluczowe elementy: punkty przyłączania podstacji trakcyjnych do publicznej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia, trakcyjne podstacje energetyczne, system sieci trakcyjnej, system sterowania energią i inne elementy bezpośrednio połączone z podsystemem energetycznym.

“Implementacja tego projektu w duchu międzynarodowej współpracy to historyczne osiągnięcie dla projektu Rail Baltica i silny dowód na determinację krajów bałtyckich. To pierwszy raz, gdy zamówienia na taką skalę są organizowane celem stworzenia zgodnego systemu energetycznego ze jednolitymi zasadami utrzymania operacyjnego i wymaganiami interoperacyjności na terenie kilku państw.” - powiedział Jean-Marc Bedmar, szef Działu Systemów i Operacji RB Rail AS.

Wybrane podejście oznacza w praktyce konieczność zaadresowania wyjątkowej złożoności wynikającej z przekraczania granic i różnych przepisów krajowych - na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski znajdą się trzy sekcje graniczne. Wielkość projektu jest imponująca – łączna długość 870 km dwutorowego odcinka pociąga za sobą konieczność zamontowania ponad 2 000 km sieci trakcyjnej, użycia około 4 350 ton materiałów miedzianych i postawienia 50 000 masztów. Energia elektryczna zużywana przez Rail Baltica wyniesie 900 GWh/rok, co przełoży się na szacunkowy 3% wzrost krajowego zużycia w każdym państwie bałtyckim.

Realizacja projektu transgranicznej elektryfikacji kolei w Estonii, Łotwie, Litwie i połączenia z polskim systemem wymaga nawiązania ścisłej współpracy między organami rządowymi, silnego zaangażowania operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i jej dostawców. Współpraca ta pozwoli zmaksymalizować wkład Rail Baltica w politykę energetyczną i transportową UE, Europejski Zielony Ład oraz krajowe plany dekarbonizacji. Silne warunki dotyczące minimalizacji wpływu na środowisko są integralną częścią elektryfikacji Rail Baltica. Sprawność energetyczna całego łańcucha trakcyjnego wyniesie ponad 85%, a żywotność komponentów wyniesie 50 lat lub więcej.

„W obecnej sytuacji geopolitycznej łączenie sił jest ważniejsze niż kiedykolwiek. A to zamówienie jest dowodem dojrzałości budowlanej zarówno projektu Rail Baltica, ale także polityki UE w zakresie transgranicznej realizacji projektów strategicznych” – powiedział Marc-Philippe El Beze, CTO i Członek Zarządu RB Rail AS.

Artykuł dostępny w języku
language language

also check